Laurence Clark: An Irresponsible Father’s Guide to Parenting

Laurence oedd seren y rhaglen 'We Won’t Drop the Baby' ar BBC1, a oedd yn dilyn taith ei deulu wrth iddyn nhw groesawu eu hail blentyn. Roedd yr ymateb a gafodd y rhaglen yn fyd-eang ar brydiau yn ysbrydoledig ac yn ddyrchafol – ar adegau eraill roedd yn fychanol ac yn hynod bersonol. Mae sioe Laurence yn archwilio'r adweithiau hyn, ac yn cwestiynu ei rôl fel tad â pharlys yr ymennydd - gyda chymorth ei ddau fab bach.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Gag Reflex
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli - Stiwdio Stepni

Info Cyflym

  • Cwmni: Gag Reflex
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli - Stiwdio Stepni