Llanelli Christmas Crafts Fayre

Ymunwch â ni yn y Ffwrnes ar y tri dydd Llun cyntaf ym mis Rhagfyr ar gyfer ein Ffair Grefftau Nadolig, a fydd yn cynnwys stondinau gan grefftwyr lleol a pherchnogion busnesau bach. Dyma adeg berffaith i brynu anrhegion Nadolig hardd wedi’u gwneud yn arbennig, neu roi trît i’ch hun yn ystod tymor yr Ŵyl.

Stondinwyr sydd wedi cadarnhau eu bod yn dod –

Bragdy Tinworks
Clwb Gwau / Knitting Club
Calonogi
Oriel Stryd John
Purah
Ty Carreg Cookies
Cwtsh Chocolate
Welsh Slate

Gyda mwy i’w cadarnhau cyn hir!

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Linda Norman – LJNorman@sirgar.gov.uk

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: 2Faced Dance Company
  • Categori: CRAFT
  • Theatr: Ffwrnes

Info Cyflym

  • Cwmni: 2Faced Dance Company
  • Categori: CRAFT
  • Theatr: Y ffwrnes