Llyfr Glas Nebo

Ffenomenon ôl-apocalyptaiddManon Steffan Ros yn cael ei thrawsnewid i'r llwyfan.

Wrth i'r llwch lonyddu ar ôl apocalyps niwclear, mae Rowenna a'i phlant Siôn a Dwynwen yn wynebu byd lle mae bywyd yn diflannu'n gyflym.

Cofnodir eu stori mewn llyfr bach glas wrth i'r teulu geisio goroesi digwyddiad a gafodd effaith ddychrynllyd ar drigolion pentref Nebo a thu hwnt. 

Mae Llyfr Glas Nebo yn stori am fywyd, marwolaeth a gobaith. Mi fyddwch chi'n chwerthin. Mi fyddwch chi'n crio. Ond yn fwy na dim, mi fyddwch chi'n cwestiynu sut rydyn ni'n byw, caru a gofalu am ein byd o'n cwmpas ni heddiw.

Mae Frân Wen a Galeri yn hynod o falch i ddod â nofel ddirdynnol Manon Steffan Ros i'r llwyfan.

Mae'r gyfrol wedi creu argraff syfrdanol ers ei chyhoeddi yn 2018.  Ychydig dros wythnos ar ôl iddo ennill Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd 2018, roedd ailargraffiad yn cael ei baratoi, ac aeth ymlaen i gipio gwobr driphlyg yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2019.

 Adolygiadau

 "Mae profi cyffro fel hyn yn peri i ias eich cerdded. Fedrwn i ddim rhoi’r gorau i ddarllen y nofel hon ac es i drwyddi ar un eisteddiad. A doeddwn i ddim isio iddi orffen." Sonia Edwards, Beirniad y Fedal Ryddiaith, Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018.

 “Llyfr bach sydd wedi cael dylanwad enfawr yn barod.  Mae stori’r teulu bach yn ddoniol ac yn ddwys – yn syml ond yn syfrdanol. Ac yn boenus o bwerus ar adegau.” Dylan Ebenezer, beirniaid Llyfr y Flwyddyn 2019.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Cwmni'r Fran Wen
  • Categori: WELSH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: The Lyric Carmarthen

Info Cyflym

  • Cwmni: Cwmni'r Fran Wen
  • Categori: WELSH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: The Lyric Carmarthen