Love's Labour's Lost

Mae Ferdinand, Longaville, Berowne a Dumaine am neilltuo’r tair blynedd nesaf i addysg. Er mwyn gwneud hynny maent i gyd yn addo ymprydio ac aros yn ddi-briod, gan dyngu y byddant yn cadw pellter o filltir rhyngddynt ag unrhyw fenyw.  Digon hawdd? Hynny yw, nes bod Princess, Rosaline, Maria a Katherine yn cyrraedd yr un diwrnod. Beth all fynd o’i le?

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Boom Productions
  • Categori: AMATEUR THEATRE
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli - Stiwdio Stepni

Info Cyflym

  • Cwmni: Boom Productions
  • Categori: AMATEUR THEATRE
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli - Stiwdio Stepni