Mal Pope - Lyric

**Nodwch mai dyddiad a aildrefnwyd yw hwn ar gyfer 2022. Bydd tocynnau ar gyfer y dyddiad gwreiddiol yn cael eu trosglwyddo'n awtomatig i'r dyddiad newydd hwn a bydd y theatr yn cysylltu â'r bobl hynny sydd â thocynnau**

O dreulio diwrnodau yn recordio gydag Elton John yn Abbey Road i fod yn rhan o sioeau cerdd hynod o lwyddiannus mewn theatrau ledled y wlad megis Cappuccino Girls a Amazing Grace, bydd Mal Pope yn adrodd straeon am ei amser yn teithio gydag Art Garfunkel a Belinda Carlisle yn ogystal â siarad am ei brofiad yn cynhyrchu ac ysgrifennu'r gerddoriaeth ar gyfer y ffilm "Jack to a King”.

Bydd y perfformiad hwn yn cynnwys caneuon y mae Mal wedi'u hysgrifennu ar gyfer artistiaid megis Cliff Richard, The Hollies a deuawdau y mae wedi'u recordio gyda Bonnie Tyler ac Aled Jones.

Efallai y cewch gyfle i ofyn rhai cwestiynau i Mal am gefndir y caneuon.


Pàs Covid

Bydd rhaid i bawb 18 oed a hŷn sy'n mynychu'r perfformiad hwn gyflwyno Pàs Covid y GIG.

Gallwch wneud cais am eich Pàs Covid yma llyw.cymru

Gweler ein tudalen ddiogelwch Covid yma.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal o dan reoliadau lefel rhybudd 2 gan Lywodraeth Cymru, lle gall grwpiau o hyd at chwech o bobl archebu (a chael eistedd gyda'i gilydd) gyda phob grŵp yn cadw pellter cymdeithasol oddi wrth ei gilydd.  

Info Cyflym

  • Cwmni: Grand Slam Theatre Company
  • Categori: General Entertainment
  • Theatr: The Lyric Carmarthen

Info Cyflym

  • Cwmni: Grand Slam Theatre Company
  • Categori: General Entertainment
  • Theatr: The Lyric Carmarthen