Merched Caerdydd / Nos Sadwrn o Hyd

A Theatr Genedlaethol Cymru production in association with the National Eisteddfod of Wales, Mas ar y Maes and OOMFF supported by Theatr Clwyd

Dwy ddrama gyfoes wedi eu lleoli yn y brifddinas, gan ddau o’n hawduron mwyaf beiddgar.

 

Merched Caerdydd (Cardiff Girls)

Gan/by Catrin Dafydd

Caerdydd yw cartref Cariad, Liberty ac Awen. Er eu bod nhw’n troedio llwybrau gwahanol iawn i’w gilydd, mae ganddyn nhw fwy yn gyffredin na’u dinas. Dyma dair o ferched ifanc, disglair ac, efallai, annisgwyl y Gymru gyfoes sy’n ceisio gwneud synnwyr o’u bywydau blêr. Merched sy’n ymrafael â’u gorffennol wrth geisio llywio’u dyfodol. Ond a fydd newid yn bosib? Neu a ydi eu ffawd eisoes wedi’i benderfynu?

 

Nos Sadwrn o Hyd (Saturday Night Forever)

Gan/by Roger Williams

Wedi i Take That chwalu perthynas Lee a Matthew mewn clwb nos yn y brifddinas, mae Lee yn cymryd camau cynnar, melys ar lwybr carwriaeth newydd.  Am gyfnod byr mae bywyd yn fêl, ond ar ôl bob nos Sadwrn daw realiti oer bore Sul.  Ac fel mae Lee’n darganfod, does dim byd yn para am byth.

 

**Nos Fawrth 9fed Ebrilll**

Dysgwyr Cymraeg - ymunwch â ni cyn y perfformiad am sgwrs anffurfiol am 6.45yh yn y Bar.

Welsh language learners - join us for an informal pre-show discussion at 6.45pm in the Bar.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Theatr Genedlaethol Cymru
  • Categori: WELSH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: Ffwrnes

Info Cyflym

  • Cwmni: Theatr Genedlaethol Cymru
  • Categori: WELSH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: Y ffwrnes