Microwave by Elinor Cook

Mae Kelly, myfyrwraig A serennog sydd â phopeth, yn cwrdd â Carly - merch ddigartref sy’n ennill arian drwy buteindra. Mae eu cyfeillgarwch angerddol, sydyn, yn sbarduno’r ddwy ferch I gwestiynu eu hunaniaeth wrth geisio mynd i’r afael â’u nodau bywyd a pherthnasoedd. Mae Microwave, a ysgrifennwyd gan Elinor Cook (Killing Eve, cyfres 3) yn archwilio’r syniad o ‘sut mae’r hanner arall yn byw’ drwy lens cyfeillgarwch dwy ferch ifanc.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Run Amok
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli - Stiwdio Stepni

Info Cyflym

  • Cwmni: Run Amok
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli - Stiwdio Stepni