Mike Bubbins: Throwback - Lyric Carmarthen

Sioe gomedi stand-yp awr o hyd yw THROWBACK, sy’n bwerus, yn procio’r meddwl, ac yn dod o’r galon. Mae’n gwthio’r ffiniau, yn ymwrthod â disgrifiadau taclus, ac yn herio’r gynulleidfa….

Ac os gredwch chi hynny…..!

A dweud y gwir mae’n awr a hanner o storïau doniol iawn, cymeriadaethau trawiadol, cân o bosib (fe ddywedodd y byddai’n gweld sut mae hynny’n mynd), ychydig o nostalgia am yr hen ddyddiau da, ychydig o optimistiaeth am y dyddiau da newydd, a Mike yn cael sbort cyffredinol wrth drafod bywyd gan beidio â chymryd ei hun, na dim arall, ormod o ddifrif. Wedi dweud hynny, ar ryw adeg yn ystod y sioe, efallai fydd e’n mynd yn grac iawn wrth bobol hurt, boed yn y gorffennol, y presennol neu’r dyfodol. Crac iawn.

Felly, yn y bôn, sioe gomedi yw THROWBACK am Bubbins yn rhannu’r hyn mae’n ei weld yn ddoniol, ac yn dod â hynny’n fyw. O ran cysyniadau comedi, mae’n eithaf syml mewn gwirionedd.

‘They asked me to do a UK comedy tour, called THROWBACK...and so I did.’  Mike Bubbins

Oed 16+

Info Cyflym

  • Cwmni: PM Live Ltd
  • Categori: General Entertainment
  • Theatr: The Lyric Carmarthen

Info Cyflym

  • Cwmni: PM Live Ltd
  • Categori: General Entertainment
  • Theatr: The Lyric Carmarthen