Mike Doyle: Rocking with Laughter

**Nodwch mai dyddiad a aildrefnwyd yw hwn ar gyfer 2022. Bydd tocynnau ar gyfer y dyddiad gwreiddiol yn cael eu trosglwyddo'n awtomatig i'r dyddiad newydd hwn a bydd y theatr yn cysylltu â'r bobl hynny sydd â thocynnau**

Ymunwch â Mike Doyle a'i fand byw penigamp am noson wych o gomedi a cherddoriaeth unigryw, sy’n sicr o’ch swyno a’ch difyrru. Ers iddo ymddangos yn rownd derfynol Bob says Opportunity Knocks yn 1988, mae Mike wedi dilyn gyrfa ar lwyfan ac ar y teledu, gan gynnwys prif rannau yn y West End, tair o'i gyfresi adloniant ei hun ar gyfer y BBC a 26 pantomeim hyd yma, ochr yn ochr â thros 30 mlynedd o berfformio ar longau mordaith gyda rhai o gwmnïau llongau mordaith mwyaf y byd. Eleni yw 40fed flwyddyn Mike ar y llwyfan. Daw’r sioe i ben gyda theyrnged i ganeuon poblogaidd y 1970au a fydd yn gwneud ichi siglo a stompio.


Pàs Covid

Bydd rhaid i bawb 18 oed a hŷn sy'n mynychu'r perfformiad hwn gyflwyno Pàs Covid y GIG.

Gallwch wneud cais am eich Pàs Covid yma llyw.cymru

Gweler ein tudalen ddiogelwch Covid yma.

Info Cyflym

  • Cwmni: Ian Parsons
  • Categori: General Entertainment
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli

Info Cyflym

  • Cwmni: Ian Parsons
  • Categori: General Entertainment
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli