Mr Stink

Mae Chloe, 12 oed, sy’n garedig iawn ond yn unig, yn gwahodd Mr Stink a’i gi braidd yn ddrewllyd i adael y fainc bren y maent yn ei galw’n gartref ac i symud yn gyfrinachol i sied ei theulu.

Mae materion yn mynd yn fwy cymhleth pan fydd mam Chloe, menyw sydd ag uchelgeisiau gwleidyddol heb eu bodloni, yn ceisio hawlio’r clod am haelioni Chloe.  Ond pwy yn union yw Mr Stink beth bynnag?  Ymunwch â ni am fersiwn wedi’i lwyfannu’n wych o stori dwymgalon a doniol David Walliams gan gwmni arobryn Chickenshed Theatre Company ar y cyd â Sam Bradshaw Productions. Cafodd y sioe ei pherfformio i dai llawn yr haf diwethaf ac mae’n dod i y Ffwrnes am 4 perfformiad yn unig fel rhan o daith yr haf hwn. Gyda llu o ganeuon newydd gwreiddiol, byddwch yn chwerthin, byddwch yn crio ond efallai y byddwch am ddal eich trwyn!

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Sam Bradshaw Productions Ltd
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli

Info Cyflym

  • Cwmni: Sam Bradshaw Productions Ltd
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli