My Life….My Story in My Words: Simon Weston OBE

Mae geiriau'n unig yn ymddangos mor annigonol wrth gyfeirio at Simon Weston.

Roedd yn filwr yn gwasanaeth yn y Fyddin Brydeinig ar adeg Rhyfel y Falklands 1982 pan fomiodd dwy awyren a Ariannin y Syr Galahad a throi'r llong yn ffwrnais o dân.  Goroesodd Simon ond dioddefodd losgiadau i 46% o'i gorff, ond byddai'n dweud ei fod yn ffodus wrth iddo golli llawer o'i gymrodorion y diwrnod hwnnw.

Ers y diwrnod tyngedfennol hwnnw mae wedi dod yn un o'r wynebau mwyaf cydnabyddedig ac yn y sioe yma mae'n trafod ei brofiadau gyda'i ffrind agos David Fitzgerald o'r BBC.

Mae Simon Weston yn ddyn anhygoel er yr holl ddioddef mae wedi dod i'r anlwg fel un o'r dynion mwya ysbrydoledig.  Mae gan ei stori uchafbwyntiau ag iselderau, chwerthin a dagrau ac ar y daith honno mae wedi hynny cwrdd â rhai o'r teulu brenhinol. y peilot a ollyngoedd y bom ac hyd yn oed Harry Patch, goroeswr WWI.

Cyflwynir y sioe gyda hen ffilm o'r gwrthdaro, print lliw ac yn y blaen.  Bydd yn cynnwys sesiwn holi / ateb.

 

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: ETM
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: Lyric

Info Cyflym

  • Cwmni: ETM
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: Y lyric