Nathan Carter and his band & support - Born for the Road Tour

Yn dilyn llwyddiant ei daith presenol yn yr Hydref, mae seren Gwyddelig Pop Croesfan Gwlad NAthan Carter yn cyhoeddi ei daith 'Born for the Road 2019'.

Mae'r daith 20 diwrnod sy'n cychwyn yn Harlow ar Ionawr 24ain i Ebrill 14eg yn Motherwell.  Mae'r rhediad hefyd yn cynnwys duddiad yn y Palladiwm Llundain ar Fawrth 17eg.

Heb amheuaeth, mae;n gyflym yn dod yn un o artistiaid epilgar y DU, gyda'i arddangosfa egnïol dawnus yn profi'n anorchfygol i gefnogwyr ledled y DU.

Fel un o actiau mwyaf cerddorol byw Iwerddon mae Nathan yn dod yn enw teuluol gyda thraciau o 'Stayin up all Night' yn dod yn boblogaidd iawn ac hefyd 'Wagon Wheel' ac 'I Wanna Dance'.

Yn flaenorol mae e wedi ennill Drake a Beyonce i frig y siartiau yn Iwerddon, camp cofebol - gyda'i albwm olaf 'Livin the Dream' 2017 heb fod yn wahanol ac yn mynd yn syth i rhif 1.

Gan dyfu i fyny mewn tŷ lle roedd cerddoriaeth Gwlad yn llenwi'r awyr, roedd Nathan yn agored i ganeuon clasurol Johnny Cash, Don Williams a Dolly Parton.  O 4 tyner roedd nid yn unig yn dysgu chwarae'r gitâr, piano a'r acordion sy'n chwarae rhan hanfodol yn ei sioe fyw.  Daeth Nathan yn gyflym yn Brif Fachgen yng Nghôr Bechgyn Lerpwl lle bu'n teithio ar draws y byd a hyd yn oed perfformiodd o flaen y Pab yn Rhufain.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Kennedy Street Enterprises
  • Categori: LIVE MUSIC
  • Theatr: The Lyric Carmarthen

Info Cyflym

  • Cwmni: Kennedy Street Enterprises
  • Categori: LIVE MUSIC
  • Theatr: The Lyric Carmarthen