Nish Kumar: Your Power, Your Control

Mae Little Wander mewn cydweithrediad â PBJ Management yn cyflwyno…

Mae wedi bod yn gyfnod cythryblus ac ansicr o ran COVID a’r sefyllfa wleidyddol. Byddwch yn cael eich rhyfeddu gan fy ngallu ryswut i gymryd yr holl bethau hyn yn bersonol

“Comedian Nish Kumar was booed off stage after making Brexit jokes at a charity event

on Monday night.”

Adroddiad y BBC News - 3 Rhagfyr 2019

CYMRYD….

“You can boo, but booing’s got nothing to do with it”

Bob Dylan

….RHEOLAETH….

“Man, I’ve got grown men @ing me bulls**t/You’re getting way too old for the timeline”

Stormzy

….ETO


“I was at a hospital the other night where I think there were a few coronavirus patients

and I shook hands with everybody, you will be pleased to know, and I continue to shake

hands” Boris Johnson - 3 Mawrth 2020.


Mae Control yn sioe newydd gan gyflwynydd y Mash Report ac un o’r Pum deg o Gomedïwyr gorau yn yr 21ain Ganrif yn ôl y Guardian. Fel y gwelir ar Live at the Apollo, Taskmaster a rhagor.

Canllaw Oed - 18+


Pàs Covid
Bydd rhaid i bawb 18 oed a hŷn sy'n mynychu'r perfformiad hwn
gyflwyno Pàs Covid y GIG.
Gallwch wneud cais am eich Pàs Covid yma llyw.cymru
Gweler ein tudalen ddiogelwch Covid yma.

Info Cyflym

  • Cwmni: Little Wander
  • Categori: Comedy
  • Theatr: The Lyric Carmarthen

Info Cyflym

  • Cwmni: Little Wander
  • Categori: Comedy
  • Theatr: The Lyric Carmarthen