Noson Yng Nghwmni’r Brodyr Gregory

Noson arbennig i ddathlu bo’r ddeuawd dawnus o Rhydaman yn dathlu dros hanner can mlynedd yn perfformio ar hyd a lled gwledydd Prydain.

Eu magwraeth yn Rhydaman a’u taith yn perfformio o glybie myglyd Gogledd Lloegr i stiwdios deledu HTV gyda nifer o gyfresii S4C.

Yn y noson hon fe fydd y ddau frawd Paul ac Adrian yn siarad gyda’r actorion Phyl Harries a Ieuan Rhys am eu bywyd a’u gyrfa gyda nifer fawr o straeon digri dros ben ac fe fydd cyfle i chi ofyn cwestiwn neu ddau hefyd.

Ac os ydy’r ‘Brodyr Bach’ yn bihafio dwi’n siwr y cawn nhw gyfle i ganu ambell i gan ar ddiwedd y noson.

Info Cyflym

  • Cwmni: Ad/Lib.Cymru
  • Categori: General Entertainment
  • Theatr: The Miners' Ammanford

Info Cyflym

  • Cwmni: Ad/Lib.Cymru
  • Categori: General Entertainment
  • Theatr: The Miners' Ammanford