Old Herbaceous

Cynhyrchwyd gan [Kick In The Head]

Ysgrifennwyd gan Alfred Shaughnessy

Cyfarwyddwyd gan Simon Downing

Giles Shenton yn chwarae rhan Herbert Pinnegar

 

Mae Old Herbaceous, sydd wedi'i ddisgrifio fel "Downton Abbey with gardening tips", yn stori serch ddigrif am ddyn penderfynol ond addfwyn sy'n dwlu ar blanhigion. Mae'n ddrama un dyn sydd wedi swyno theatrau llond pobl ledled y wlad dros y tair blynedd diwethaf.

Mae'r actor enwog Giles Shenton wir yn dod â chymeriad y Prif Arddwr, Herbert Pinnegar, yn fyw, ac mae'n eich gwahodd i gael eich cynnwys mewn sgwrs breifat o ryw oes gysurus yn y gorffennol. Dewch i ymgolli yn y sioe hon a fydd yn eich diddanu ac yn ymgysylltu â chi mewn modd emosiynol o'r dechrau i'r diwedd. Bydd Old Herbaceous yn rhoi teimlad i chi efallai fod popeth yn iawn yn ein byd wedi’r cyfan.

"Mae Old Herbaceous yn sioe wych i bawb ei gwylio - nid i arddwyr brwdfrydig yn unig." The Reviews Hub

"Peidiwch â'i methu" BBC Radio Kent

“Mae'n dod ag atgofion hapus i'r cof o arddio gyda dad-cu..noson fendigedig iawn" BBC Radio Lincolnshire

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Kick in the Head Productions
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli - Stiwdio Stepni

Info Cyflym

  • Cwmni: Kick in the Head Productions
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli - Stiwdio Stepni