Only Fools and Boycie: An Evening with John Challis

**Nodwch mai dyddiad a aildrefnwyd yw hwn ar gyfer 2021. Bydd tocynnau ar gyfer y dyddiad gwreiddiol yn cael eu trosglwyddo'n awtomatig i'r dyddiad newydd hwn a bydd y theatr yn cysylltu â'r bobl hynny sydd â thocynnau**

Mwynhewch noson gartrefol gyda John Challis, un o actorion comedi gorau'r genedl, sydd fwyaf enwog fel Boycie yn y gyfres Only Fools and Horses ar BBC1. Yn y sioe unwaith yn unig hon bydd yr actor hoff yn datgelu rhai cyfrinachau oddi ar y set, gan adrodd straeon a hanesion difyr o'i yrfa ddisglair.  

Mae wedi gweithio gyda rhai o'r enwogion mwyaf ym myd adloniant, a bydd yn rhannu straeon am ei gydweithwyr Only Fools and Horses megis Syr David Jason a Nicholas Lyndhurst a'i ffrindiau, a'i gyd-berfformwyr megis The Beatles, The Rolling Stones, Oliver Reed a George Best. Bydd hefyd yn siarad am ei amser yn gweithio ar Doctor Who, Coronation Street rhaglenni clasurol eraill. 

Bydd Mr Challis hefyd yn cwrdd â'i edmygwyr ar ôl y sioe i roi ei lofnod a bod yn rhan o luniau, wrth lofnodi copïau o'i hunangofiant, Being Boycie, a'i nofel, Reggie: A Stag At Bay.

Hyd y sioe: 90 munud ag egwyl o 20 munud.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: The Lyric Carmarthen

Info Cyflym

  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: The Lyric Carmarthen