Peggy's Song - Lyric

National Theatre Wales
Ysgrifennwyd gan Katherine Chandler
Cyfarwyddwyd gan Phil Clark
Perfformwyd gan Christian Patterson

Mae ymson teimladwy a doniol Katherine Chandler yn archwilio cyfeillgarwch annisgwyl rhwng y DJ radio ysbyty truenus Danny Walkman a’r claf diflewyn ar dafod, Peggy.

Ar ôl ei sioe radio yn Ysbyty St Bevan, mae Danny yn dod ar draws Peggy yn yr ardd gobaith. Nid oes ganddyn nhw unrhyw beth yn gyffredin, ond ym myd Danny, mae pawb yn hoffi cerddoriaeth, ond ydyn nhw?

Mae gan bawb gân, ac os oes un peth y mae Danny Walkman yn ei wneud yn dda, cael pobl i ddweud wrtho beth yw eu cân yw hynny. Nid yw Peggy yn datgelu llawer, felly mae Danny dan bwysau i ddod o hyd i gân Peggy, a’i chwarae.

https://www.nationaltheatrewales.org/cy/ntw_shows/peggys-song/

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: National Theatre Wales
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: The Lyric Carmarthen

Info Cyflym

  • Cwmni: National Theatre Wales
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: The Lyric Carmarthen