Petula

National Theatre Wales a Theatr Genedlaethol Cymru gydag August012

PETULA 

gan Fabrice Melquiot

Addaswyd a chyfieithwyd gan Daf James

Y cysyniad a'r cyfarwyddo gan Mathilde Lopez


Sut yn y byd wyt ti fod i dyfu i fyny pan fo popeth o dy gwmpas di’n cwympo’n ddarnau?

Dyna’r cwestiwn mawr i Pwdin Evans, sydd wedi cael llond bol ar ei rieni a’i lys-rieni gwallgo, a phopeth arall sydd gan berson ifanc i boeni amdano yn y byd. Mae’n ei heglu hi ar antur epig i’r gofod i chwilio am atebion ac am ei gyfnither goll, Petula.

Mae National Theatre Wales, Theatr Genedlaethol Cymru ac August012 yn uno i ddod â chynhyrchiad newydd sbon o ddrama anhygoel Fabrice Melquiot. Wedi ei chyfarwyddo gan Mathilde Lopez, mae’r sgript amlieithog gan Daf James yn gyfuniad difyr o’r Gymraeg, Saesneg a rhywfaint o Ffrangeg.

Cyfuniad cofiadwy a swreal o gomedi dywyll ac antur. Gwledd weledol am berthynas, iaith a chariad. Bydd Petula’n wahanol i unrhyw beth rwyt ti wedi’i brofi o’r blaen!

Ceir rhagor o wybodaeth yn petula.cymru


Pàs Covid

Bydd rhaid i bawb 18 oed a hŷn sy'n mynychu'r perfformiad hwn gyflwyno Pàs Covid y GIG.

Gallwch wneud cais am eich Pàs Covid yma.

Gweler ein tudalen ddiogelwch Covid yma.

Info Cyflym

  • Cwmni: National Theatre Wales and Theatr Genedlaethol Cymru with August012
  • Categori: Drama
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli

Info Cyflym

  • Cwmni: National Theatre Wales and Theatr Genedlaethol Cymru with August012
  • Categori: Drama
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli