Polar Express Film Experience (U)

BANT Â NI!


Dewch gyda ni ar daith hud i Begwn y Gogledd a chwrdd â’ch hoff gymeriadau ar hyd y ffordd. Ymunwch â ni am brynhawn bythgofiadwy llawn hwyl a sbri! Dewch yn eich pyjamas - peidiwch ag anghofio eich hoff dedi! Bydd Arweinydd y Polar Express yn dod i gwrdd â chi a chymryd eich tocynnau! Cofiwch fod yn fechgyn a merched da, ac efallai y bydd Siôn Corn yn galw heibio?

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Theatrau Sir Gâr
  • Categori: FILM
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli

Info Cyflym

  • Cwmni: Theatrau Sir Gâr
  • Categori: FILM
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli