Rose Royce featuring Gwen Dickey

**Nodwch mai dyddiad a aildrefnwyd yw hwn ar gyfer 2021. Bydd tocynnau ar gyfer y dyddiad gwreiddiol yn cael eu trosglwyddo'n awtomatig i'r dyddiad newydd hwn a bydd y theatr yn cysylltu â'r bobl hynny sydd â thocynnau**

Symudodd Gwen Dickey i'r DU ugain mlynedd yn ôl i fwynhau gyrfa lwyddiannus fel unawdydd gan berfformio mewn lleoliadau llawn dop ledled y DU, ond nawr, ar y cyd â'r band ROSE ROYCE, sydd newydd gael ei ail-ffurfio, mae hi a'i band enwog ar gael unwaith eto ar gyfer digwyddiadau yn yr UD a thu hwnt. 
O weld yr ymateb yn y DU, ni fydd neb am golli'r cyfle i gael gweld ROSE ROYCE nol at ei gilydd...gyda'r GANTORES WREIDDIOL : y gantores unigryw, heb ei hail, ac yn swnio'n well nag erioed...

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: ETM
  • Categori: LIVE MUSIC
  • Theatr: The Lyric Carmarthen

Info Cyflym

  • Cwmni: ETM
  • Categori: LIVE MUSIC
  • Theatr: The Lyric Carmarthen