Saethu Cwningod / Shooting Rabbits

If I can shoot rabbits, I can shoot fascists.  Wrth adael cartref yng nghanol nos, mae dyn ifanc yn teithio i Sbaen i frwydro dros ei gredoau. Heb ei hyfforddi, yn ddibrofiad ac yn hollol amharod, mae’n wynebu dewis rhwng delfrydiaeth a gweithredu. Fyddech chi’n mentro popeth dros ddemocratiaeth?  Ceir cerddoriaeth fyw a delweddau trawiadol yn gymysg â Chymraeg, Saesneg, Sbaeneg a Basgeg wrth ymchwilio i’r berthynas rhwng Cymru ac Ewrop ar adeg argyfyngus.

Teithiau Cyffwrdd ar gael ar gais. Gofynnwch am hyn o leiaf 48 awr cyn y sioe trwy gysylltu â’r swyddfa docynnau.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Powderhouse Theatre
  • Categori: WELSH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: Miners

Info Cyflym

  • Cwmni: Powderhouse Theatre
  • Categori: WELSH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: Y miners