Seth Lakeman - Freedom Fields - 15th Anniversary Tour

TAITH PEN-BLWYDD YN 15 OED

Cafodd Seth Lakeman, y canwr gwerin, cyfansoddwr ac aml-offerynnwr o Dde-orllewin Lloegr, ei enwebu ar gyfer y Mercury Music Prize yn 2005 ar gyfer y gân ‘Kitty Jay’. Daeth hyn â Lakeman i enwogrwydd yn y mudiad gwerin newydd ym Mhrydain a’i gân boblogaidd nesaf oedd ‘Freedom Fields’, a ryddhawyd ddwywaith yn 2006 ac a aeth ymlaen i fod yr albwm cyntaf o 6 gan Seth i gael ei gynnwys yn siart 40 Uchaf y DU (UK Top 40).

I ddathlu pen-blwydd yr albwm yn 15 oed, canodd Seth yr albwm cyfan mewn sioe untro a ddarlledwyd ar-lein ac mae bellach wedi cyhoeddi taith berfformio enfawr yr hydref hwn i ganu'r albwm, sy'n cynnwys 'Lady of the Sea', 'King and Country' a 'White Hare', ynghyd â ffefrynnau eraill.

Dywedodd Seth “Rwy’n llawn cyffro i fynd ar daith berfformio i ganu 'Freedom Fields' ar gyfer ei ben-blwydd yn 15 oed gyda band llawn! Mae'n gasgliad o ganeuon sydd wedi'u hysbrydoli'n fawr gan Dde-orllewin Lloegr lle dwi'n dal i fyw. Mae wedi bod yn wych canu rhai o’r caneuon nad ydw i wedi eu chwarae’n fyw ers amser maith.”

Helpodd 'Freedom Fields' Seth i adeiladu ar ei grŵp o gefnogwyr sy'n hoffi cerddoriaeth draddodiadol ond denodd gynulleidfa hollol newydd iddo oherwydd ei ddull rhythmig a swynol o ysgrifennu caneuon indie-werin. Cafodd ei enwi’n Ganwr Gwerin y Flwyddyn, a dyfarnwyd gwobr Albwm y Flwyddyn i ‘Freedom Fields’ yng Ngwobrau Gwerin BBC Radio 2 yn 2007.

Info Cyflym

  • Cwmni: Orchard Entertainment
  • Categori: Music
  • Theatr: The Lyric Carmarthen

Info Cyflym

  • Cwmni: Orchard Entertainment
  • Categori: Music
  • Theatr: The Lyric Carmarthen