Shane a'r Bont Hud

Mae Shane Williams yn gyfarwydd iawn â pherfformio ar lwyfannau mawr y byd rygbi, ond nawr mae’n camu ar lwyfan Theatr y Ffwrnes mewn cynhyrchiad arbennig ar gyfer S4C– Panto Shane a’r Bont Hud.  Yn gwmni iddo fydd rhai o sêr rygbi Cymru.

**Bydd yr elw o werthiant tocynnau yn mynd tuag at Ganolfan Ganser Felindre a Mind Cymru**

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Boom Cymru
  • Categori: WELSH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli

Info Cyflym

  • Cwmni: Boom Cymru
  • Categori: WELSH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli