Simon Evans - The Work of the Devil

**Nodwch mai dyddiad a aildrefnwyd yw hwn ar gyfer 2022. Bydd tocynnau ar gyfer y dyddiad gwreiddiol yn cael eu trosglwyddo'n awtomatig i'r dyddiad newydd hwn a bydd y theatr yn cysylltu â'r bobl hynny sydd â thocynnau**


Roedd sioe ddiwethaf Simon Evans, Genius 2.0 ( “A Masterclass” ***** The Scotsman) yn cynnig dadansoddiad doniol dros ben o ddiflaniad unrhyw arwydd amlwg o ddeallusrwydd o fywyd modern. Ond mae ei sioe newydd yn codi i lefel uwch eto, gyda'i olwg ddeifiol arferol o fyd sydd ar dân yn cael ei hystyried o safbwynt newydd yn sgil datgeliadau personol a drodd ei fyd ben i waered eleni. 
Simon Evans yw seren Live at the Apollo, Mock The Week, BBC Radio 4's The News Quiz, The Unbelievable Truth & Simon Evans Goes To Market. Mae Simon wedi ymddangos ar This Week, Question Time, Celebrity Mastermind, Pointless Celebrities a Mastermind The Professionals
Hyd:  Noder y bydd act gefnogol yn ymuno â Simon am 30 munud, yna bydd egwyl o 20 munud, yna bydd Simon ar y llwyfan am tua 60 munud 

Canllaw oed: 14+


Info Cyflym

  • Cwmni: Off the Kerb
  • Categori: General Entertainment
  • Theatr: The Lyric Carmarthen

Info Cyflym

  • Cwmni: Off the Kerb
  • Categori: General Entertainment
  • Theatr: The Lyric Carmarthen