Sinderella - Ffwrnes Llanelli - ADULT 18+ - 2019

Bydd yr hanes 'o garpiau i gyfoeth' enwog yn dod yn fyw'r Nadolig hwn, nid unwaith, ond DDWYWAITH wrth i ni gynnal dau berfformiad unigryw i OEDOLION YN UNIG yn Theatr y Ffwrnes/Theatr y Lyric. Mae hynny'n golygu y bydd dwywaith cymaint o drafferth a dwywaith yr hwyl wrth i'r ddwy chwaer hyll ddechrau ar eu taith wyllt ac afreolus.

 

Bydd Sinderela yn newid traddodiad y Nadolig hwn ac nid yr esgid wydr yn unig fydd Sinerela yn ei cholli wrth i'r cloc (ie, cloc!) daro 12. Bydd jocs ac ensyniadau lu gyda'r perfformiad digywilydd, rhywiol a gwahanol hwn o hanes clasurol y Nadolig. Bydd y fersiwn ddoniol a drwg hwn yn cael ei berfformio ar gyfer cynulleidfa dros 18 oed yn unig gyda hiwmor addas i oedolion.

 

Paratowch i gael eich synnu, eich poeni a'ch digio - a hynny gan ein Chwiorydd Hyll! Gallwch ddisgwyl giamocs dewr a beiddgar gan y cast a chwerthin mawr gan y gynulleidfa yn y Sinderella cyffrous a drwg hwn!

 

Peidiwch â cholli'r noson ddrygionus hon yn Theatr y Ffwrnes/Theatr y Lyric – cyfle perffaith i ddod at eich gilydd dros y Nadolig,  hwyl gwych ar gyfer parti gwaith neu noson allan gyda ffrindiau!

 

Sylwch: Ni fydd unrhyw berfformwyr o dan 18 oed yn ymddangos yn y cynhyrchiad hwn. Ni fydd unrhyw berfformwyr yn ymddangos heb ganiatâd. 

 

Mae'r perfformiad pantomeim hwn ar gyfer y rhai dros 18 oed. Nid yw ar gyfer y rhai gwangalon na'r rhai sy'n hawdd eu digio.

 

18+

 

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Jermin Productions
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli

Info Cyflym

  • Cwmni: Jermin Productions
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli