Sing-a-longa Greatest Showman

Mae Singalonga Productions, cynhyrchwyr Singalonga Sound of Music a Singalonga GREASE, yn dod â’u sioe ddiweddaraf atoch sef y ffilm sioe gerdd The Greatest Showman!  Cadwch lygad ar agor oherwydd mae ar y ffordd.... Anogwch Hugh Jackman yn ei flaen, dyhewch am Zac Efron a hisiwch at Rebecca Ferguson (…neu efallai ddim) wrthi i chi brofi The Greatest Showman yn y ffordd orau bosibl - gyda’r geiriau ar y sgrîn fel y gallwch ganu mor uchel ag y mynnwch.  A byddwn yn gorymdeithio i guriad y drwm.  Bydd ein gwesteiwr byw yn dysgu set unigryw o symudiadau dawns i chi a fydd wir yn eich bywiogi.  Wrth iddynt ddangos i chi sut i ddefnyddio ein cwdyn celfi rhyngweithiol, cewch hefyd ymarfer eich bonllefau, eich bwio a hyd yn oed eich chwibanu.  Wedyn gallwch eistedd yn ôl ac ymlacio a chanu a dawnsio gan ddilyn y geiriau ar y sgrîn. Byddwch CHI y gynulleidfa yn ailddiffinio’r sêr!

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Singalonga Productions
  • Categori: FILM
  • Theatr: Ffwrnes

Info Cyflym

  • Cwmni: Singalonga Productions
  • Categori: FILM
  • Theatr: Y ffwrnes