St. David’s Celebration Concert | Cyngerdd Dathliad Gŵyl Ddewi

Mae Côr Meibion Pontarddulais, sydd wedi ennill 17 gwaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol Frenhinol, yn cael ei ystyried yn un o’r corau meibion gorau ym Mhrydain. Bydd y côr yn rhannu’r llwyfan ag Elin Manahan Thomas, un o sopranos gorau Cymru. Bydd côr poblogaidd Llanelli, Côr Curiad, hefyd yn ymddangos ar y llwyfan yn ogystal â James Oakley, tenor ifanc llawn addewid. Cyflwynydd y gyngerdd fydd y darlledwr Heddyr Gregory.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Theatrau Sir Gâr & Loud Applause Productions
  • Categori: LIVE MUSIC
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli

Info Cyflym

  • Cwmni: Theatrau Sir Gâr & Loud Applause Productions
  • Categori: LIVE MUSIC
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli