St David's Day Celebration - virtual concert

Dathliad Dydd Gŵyl Dewi -Cyngerdd rhithwir o Theatr y Ffwrnes

Ymunwch â ni am Ddathliad Dydd Gŵyl Dewi arbennig, wedi'i ffilmio'n fyw yn Theatr y Ffwrnes yn Llanelli, a'i ffrydio i gynulleidfaoedd gartref. Ar gael i'w wylio ar alw nawr!

Bydd y cyngerdd yn arddangos cyfoeth o dalentau Cymreig, gan gynnwys perfformiadau gan Delynores Swyddogol Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru, Alis Huws, a hefyd y canwr Samuel Wyn-Morris, sy'n gwneud enw iddo ei hun ym myd y theatr gerdd lle mae wedi perfformio'n fwyaf diweddar yng nghynhyrchiad y West End o Les Misérables. Y darllenydd gwadd fydd yr actor sydd bellach yn byw yn Sir Gaerfyrddin, Julian Lewis Jones, sydd wedi ymddangos yn y ffilm Hollywood Invictus ac sy'n wyneb rheolaidd yn y gyfres Stella ar Sky TV. Bydd y cyngerdd hefyd yn cynnwys perfformiadau gan y cantorion ifanc Osian Clarke a Lauren Fisher, y ddau ohonynt yn aelodau o raglen Loud Applause Rising Stars. Arweinydd y noson fydd y darlledwr a'r awdur lleol adnabyddus, Alun Gibbard.

Y cyngerdd eleni fydd y wythfed flwyddyn i Theatrau Sir Gâr ffurfio partneriaeth â Loud Applause Productions i gynhyrchu dathliadau blynyddol Dydd Gŵyl Dewi. Oherwydd y pandemig parhaus, dyma'r tro cyntaf i'r cyngerdd gael ei ffrydio ar-lein.

Sut i wylio

Bydd y sioe yn cael ei ffrydio ar wefan y theatr hyd at Fawrth 15fed. Gellir prynu tocynnau drwy fotwm 'Archebwch nawr' a bydd cwsmeriaid yn cael dolen i gael mynediad i'r cyngerdd ar-lein. Unwaith y byddwch wedi archebu a derbyn eich dolen, gallwch wylio'r sioe ar adeg pan fyddwch yn dewis hyd at Fawrth 15fed 2021.

Pris tocynnau yw £5 y cartref gyda'r opsiwn i ychwanegu rhodd i gefnogi cynyrchiadau ar-lein yn y dyfodol.

Gweler ein tudalen cymorth technegol am gyngor ar sut i ffrydio'r sioe ar eich dyfais ddewisol.

Gweler y rhaglen yma.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Theatrau Sir Gâr & Loud Applause Productions

Info Cyflym

  • Cwmni: Theatrau Sir Gâr & Loud Applause Productions