Step Forward - Online Exhibition

Step Forward

Arddangosfa unigol gan yr artist a'r ffotograffydd arobryn o Gymru, Michele Laugharne Perrott. 

Bydd yr arddangosfa gelf ar-lein hon yn arddangos gwaith ffotograffiaeth yr artist gweledol hon o Gymru, wrth iddi gyfleu'r eiliadau o ryddid newydd yng ngweithredoedd pobl leol o ddydd i ddydd a lleoedd yng Ngorllewin Cymru hardd ar ôl codi'r cyfyngiadau symud.

Datganiad yr Artist

“Mae'r pandemig wedi fy ngalluogi i gyfleu'r profiadau cyffredin o normalrwydd mewn byd wedi'i ailddiffinio, eiliadau sy'n cael eu croesawu a'u gwerthfawrogi ar ôl misoedd o gyfyngiadau symud. Ers sawl blwyddyn rwyf wedi bod â diddordeb mewn cyfleu’r hyn sy'n ein gwneud yr hyn ydym, o fewn natur eang amrywiaeth gymdeithasol. Wrth gamu allan o'm byd ynysig i'r amgylchedd newydd hwn, gwyliais gyda diddordeb wrth i bobl brofi eu darn bach o ryddid yn betrusgar a rhyngweithio'n gynnes â'r rhai o'u cwmpas. Wrth wylio'r eiliadau gwerthfawr hynny o lawenydd yn y pethau mwyaf syml, bod yn yr awyr agored, yr amser sydd ar gael i'w dreulio gydag anwyliaid, gwerthfawrogiad o'r byd naturiol o'n cwmpas; fe wnes i sylweddoli ein bod bellach yn byw gydag ymdeimlad newydd o berthyn, pryderon cyffredin a gwell dealltwriaeth o anghenion pobl eraill.”

Michele Laugharne Perrott

Mae'r arddangosfa hon ar gael i'w gweld nawr drwy'r fideo isod  

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Michele Laugharne Perrott
  • Categori: Exhibitions

Info Cyflym

  • Cwmni: Michele Laugharne Perrott
  • Categori: Exhibitions