Stone’s Throw, Lament of the Selkie

Cyfarwyddir gan Louise Osborn.

Ysgrifennwyd, cyfansoddwyd a pherfformir gan Rachel Taylor-Beales mewn cydweithrediad â Lucy Rivers.

Perfformiad ar ffurf cân, stori a delwedd weledol, sy'n pylu'r ffin rhwng bywyd go iawn a ffuglen. Dwy fenyw. Dwy fam. Dwy stori...yn profi trawma a cholled, i ddod o hyd i ffordd o ymdopi.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Rachel Taylor-Beales
  • Categori: LIVE MUSIC
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli - Stiwdio Stepni

Info Cyflym

  • Cwmni: Rachel Taylor-Beales
  • Categori: LIVE MUSIC
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli - Stiwdio Stepni