Supreme Queen

**Nodwch mai dyddiad a aildrefnwyd yw hwn ar gyfer 2022. Bydd tocynnau ar gyfer y dyddiad gwreiddiol yn cael eu trosglwyddo'n awtomatig i'r dyddiad newydd hwn a bydd y theatr yn cysylltu â'r bobl hynny sydd â thocynnau**

SUPREME QUEEN

Yn cynnwys Scott Maley

Rydyn ni'n ôl, ac yn ysu am berfformio!

Ar ôl un o'r blynyddoedd hiraf a mwyaf anodd i'n diwydiant theatr gwych, mae'n bleser gennym gyhoeddi y bydd y daith berfformio ledled y DU yn ailddechrau o fis Gorffennaf 2021!
Mae SUPREME QUEEN, heb os un o'r bandiau teyrnged mwyaf adnabyddus yn y byd, yn parhau i fynd â phethau i lefel hollol wahanol, wrth dalu teyrnged i un o fandiau roc mwyaf erioed y blaned.
Ers ail-lansio hwn, un o'r cyngherddau teyrnged mwyaf eiconig erioed, mae cynhyrchiad newydd sbon SUPREME QUEEN wedi hudo cynulleidfaoedd yn rhai o'r lleoliadau gorau ledled y DU.
Mae tebygrwydd lleisiol a gweledol Scott Maley i Freddie Mercury yn anhygoel, ac wrth iddo arwain y band o gerddorion gwych, mae SUPREME QUEEN wedi dod yn un o fandiau mwyaf uchel eu parch yn ei genre yn y byd.
Gan ddilyn ethos y band gwreiddiol yn agos, mae'r band bob amser wedi ymdrechu i greu profiad byw gwreiddiol Queen.
Mae'r cyflwyniad newydd, sy'n gerddorol wych, yn elwa o werth cynhyrchu ac effeithiau llwyfannu syfrdanol a gynlluniwyd i gludo'r gynulleidfa i un o'r cyfnodau mwyaf anhygoel mewn hanes cerddoriaeth.
Yn syml, sioe lwyfan a gynlluniwyd i ddarparu un o'r nosweithiau
mwyaf cofiadwy i filiynau o gefnogwyr Queen ledled y byd.

Info Cyflym

  • Cwmni: Pavilion Events Ltd
  • Categori: Music
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli

Info Cyflym

  • Cwmni: Pavilion Events Ltd
  • Categori: Music
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli