The Atlantis Project - listen on demand

“Croeso i North Sag - cartref i bobl y Sagog. Mae'n diflannu i'r môr. Yfory, mae'n rhaid i ni adael North Sag am byth. Felly heno, rydyn ni wedi dod at ein gilydd i recordio ein stori i chi. Dyma ‘Y Prosiect Atlantis’…” Hon yw gyfres sain gyffrous a phryfoclyd sy’n addas ar gyfer 11+ oed. Wedi’i greu fel cydweithrediad rhyngwladol rhwng artistiaid yng Nghymru a Norwy, rydym yn datgelu effeithiau newid yn yr hinsawdd ar ddiwylliant trwy’r stori anturus a thwymgalon Evie a Deean - dau plant yn eu harddegau sy’n ein gwahodd i ni i fyd o gyfeillgarwch, argyfwng a dderbyniad. Gwnaethpwyd y prosiect hwn yn bosibl trwy arian gan Gronfa Loteri Genedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru ac wedi’i gefnogi gan Theatrau Sir Gar ac Open Drama UK. 

GWRANDEWCH AR Y GYFRES LAWN YMA https://www.amam.cymru/theatlantisproject/2536

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Categori: Drama

Info Cyflym

  • Categori: Drama