The Chicago Blues Brothers - A Night at the Movies

**Nodwch mai dyddiad a aildrefnwyd yw hwn ar gyfer 2021. Bydd tocynnau ar gyfer y dyddiad gwreiddiol yn cael eu trosglwyddo'n awtomatig i'r dyddiad newydd hwn a bydd y theatr yn cysylltu â'r bobl hynny sydd â thocynnau**

Ymunwch â'r Chicago Blues Brothers a'u band o 11, o'r West End yn Llundain, mewn sioe dwy awr newydd sbon o ganu a dawnsio, gan gynnwys yr anthemau ffilm gorau erioed mewn cyngerdd fyw.

Bydd yn cynnwys caneuon o Footloose, A Star is Born, Dirty Dancing, The Greatest Showman, the Full Monty a llawer mwy, heb anghofio clasuron poblogaidd y Blues Brothers, gyda llawer o syrpreisis a gwallgofrwydd.

Gan anrhydeddu gwaddol ac arddull Jake ac Elwood, mae'r sioe'n cael ei pherfformio yn yr arddull wallgof, hapus a thrawiadol sydd wedi gwneud The Chicago Blues Brothers yn un o'r sioeau theatr fwyaf llwyddiannus sy'n teithio'r byd.

Gwisgwch eich trilbis, eich sbectol haul a'ch esgidiau dawnsio a pharatowch am barti yn ystod y sioe ddwy awr arbennig hon o gerddoriaeth a chwerthin o'r dechrau i'r diwedd. Byddwch yn dawnsio, yn canu, ac yn cael hwyl heb ei thebyg.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: MRC
  • Categori: Music
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli

Info Cyflym

  • Cwmni: MRC
  • Categori: Music
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli