The Craft of Script Writing with James Rourke

Dewch i ddysgu’r dulliau sylfaenol y mae sgriptwyr ffilmiau yn eu defnyddio ac ysgrifennwch ffilm fer. Mae hyn yn cynnwys sut i ysgrifennu deialog da, golygfeydd  effeithiol,llunio naratif, a strwythuro syniad am ffilm. Yn ystod cyfres o weithdai anffurfiol byddwn yn rhoi sylw i bob agwedd ar sgriptio, yn edrych ar enghreifftiau, yn dadansoddi golygfeydd ac yn ysgrifennu sgript fer ar gyfer ffilm.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: James Rourke
  • Categori: WORKSHOP
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli - Casting Room

Info Cyflym

  • Cwmni: James Rourke
  • Categori: WORKSHOP
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli - Casting Room