The Foundations

**Nodwch mai dyddiad a aildrefnwyd yw hwn. Bydd tocynnau ar gyfer y dyddiad gwreiddiol yn cael eu trosglwyddo'n awtomatig i'r dyddiad newydd hwn a bydd y theatr yn cysylltu â'r bobl hynny sydd â thocynnau**

Ymunwch â'r gitarydd/canwr gwreiddiol Alan Warner a phrofwch wir sain y chwe degau yng nghwmni'r unigolyn a gaiff ei adnabod "ymhlith gwneuthurwyr cerddoriaeth yr enaid gorau erioed i ddod o Loegr" ac sy'n gyfrifol am ganeuon poblogaidd fel 'Baby Now That I've Found You' a 'Build Me Up Buttercup'. Noson gofiadwy!

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: ETM
  • Categori: LIVE MUSIC
  • Theatr: The Lyric Carmarthen

Info Cyflym

  • Cwmni: ETM
  • Categori: LIVE MUSIC
  • Theatr: The Lyric Carmarthen