The Fureys

Bydd The FUREYS, cewri cerddoriaeth a chaneuon Gwyddelig sy'n enwog am eu caneuon poblogaidd ‘I will love you’, ‘When you were sweet 16’, ‘The Green fields of France’, ‘The old man’, ‘Red rose café’, ‘From Clare to here’, ‘Her father didn’t like me anyway’, ‘Leaving Nancy’, ‘Steal away’ ac ati yn dychwelyd ddydd Sadwrn 22 Chwefror.

Mae The FUREYS wedi bod yn diddanu cynulleidfaoedd ledled y byd ers 42 o flynyddoedd, cynulleidfaoedd sydd wedi cynnwys John Howard, cyn-Brif Weinidog Awstralia, Mary McAleese, cyn-Arlywydd Iwerddon a'r diweddar Bab John Paul. Mae Tony Blair wedi datgan yn gyhoeddus mai ei hoff gân heddwch erioed yw “Green Fields of France” gan The FUREYS a daeth yr Arlywydd Michael D Higgins i'w cyngerdd diwethaf yn y Neuadd Gyngherddau Genedlaethol.

Gadawodd Eddie Furey, y brawd hynaf, gartref yn 1966 a theithiodd i'r Alban adeg yr adfywiad gwerin mawr lle bu'n rhannu llety gyda chantorion gwerin megis Billy Connolly, Gerry Rafferty ac Alex Campbell cyn iddynt ddod yn enwog. Yn 1969, gyda'i frawd Finbar, ef oedd gwestai arbennig The Clancy Brothers a Tommy Makem wrth iddynt berfformio ledled Unol Daleithiau America a Chanada. Yn 1971 symudodd i dir mawr Ewrop lle bu'n teithio am saith mlynedd. Mae Dave Stewart o'r Eurythmics wedi dweud mai Eddie oedd wedi dysgu ei gordiau cyntaf iddo ar y gitâr pan gyfarfu'r ddau yng Ngogledd-ddwyrain Lloegr pan oedd Dave yn dal yn ei arddegau.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Categori: LIVE MUSIC
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli

Info Cyflym

  • Categori: LIVE MUSIC
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli