The Invisible Man - Lyric

Gan HG Wells 

Cynhyrchiad ar y cyd rhwng Black RAT Productions a Sefydliad y Glowyr Coed Duon 

Comedi newydd sbon wedi'i ysgrifennu a'i gyfarwyddo gan Richard Tunley 
Cynllun gan Sean Crowley 
Golau gan Robin Bainbridge 


Mae Black RAT Productions nôl yn y theatrau o'r diwedd ac i ddathlu, wedi creu cynhyrchiad gwreiddiol o glasur arswyd sci-fi HG Wells. 
Mae'r cynhyrchiad newydd yma gan gast anhygoel o 4 actor a digon o gyfraniadau gan y gynulleidfa yn llawn comedi corfforol, cerddoriaeth, byrfyfyrio, hud a lledrith a rhithiau. Dyma gynhyrchiad gwreiddiol o un o glasuron HG Wells trwy arddull Black RAT. 
Addas ar gyfer pobl 12 oed a hŷn 
Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru.

Cymru, 1933. Mae The Invisible Man yn serenu Claude Rains, yn dychryn cynulleidfaoedd ledled y byd. 

Mae gweithlu bach Neuadd y Gweithwyr Aberllanpencwm, sy'n dyblu fel neuadd bingo a sinema, yn croesawu cynulleidfaoedd i wylio The Invisible Man. O ganlyniad i drafferthion technegol mae rhaid i weithwyr y sinema adrodd y stori eu hunain. Mae pethau rhyfedd yn dechrau digwydd. Ai cyd-ddigwyddiad yw'r rhain? Yntau'r dyn anweledig ei hun sy'n gyfrifol? Info Cyflym

  • Cwmni: Black RAT Productions & Blackwood Miners’ Institute
  • Categori: Drama
  • Theatr: The Lyric Carmarthen

Info Cyflym

  • Cwmni: Black RAT Productions & Blackwood Miners’ Institute
  • Categori: Drama
  • Theatr: The Lyric Carmarthen