The Ladykillers

Mae The Ladykillers yn glasur o gomedi; mae hen wraig fach annwyl ar ei phen ei hun yn y ty yn gorfod wynebu gang o droseddwyr penderfynol dros ben .... Gyda’i pharot yn unig i’w helpu, caiff Mrs Wilberforce ei gadael ar ei phen ei hun gyda phump o ddynion anobeithiol.

Ymunwch â Llanelli Little Theatre am noson o fwynhad pur.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Llanelli Little Theatre
  • Categori: AMATEUR THEATRE
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli

Info Cyflym

  • Cwmni: Llanelli Little Theatre
  • Categori: AMATEUR THEATRE
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli