The Lion Inside

Mewn man llychlyd a sych lle mae'r tywod aur yn disgleirio, mae craig wastad, sy'n arw ac yn hen. O dan y graig honno mewn tŷ bach, mae'r llygoden frown leiaf, tawelaf a mwyaf addfwyn yn byw. 

 Ar ôl cael llond bol ar gael ei anwybyddu, hoffai'r llygoden pe bai'n gallu rhuo fel Llew. Ond, fel y mae'n darganfod, mae hyd yn oed y bobl fwyaf a mwyaf awdurdodol yn ofnus weithiau...a gall hyd yn oed y creaduriaid lleiaf gael calon llew! 

 Yn seiliedig ar y llyfr arobryn gan Rachel Bright a Jim Field, mae LAStheatre yn cyflwyno The Lion Inside i bawb 3+ oed. Stori am hyder, hunan-barch, a llygoden fach swil ar antur i ddod o hyd i'w rhu.

Gwybodaeth Allweddol

  • Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn yr awyr agored ym Mharc Gwledig Pen-bre. 
  • Ni ddarperir mannau i eistedd. Mae croeso ichi ddod â chadeiriau ar gyfer yr awyr agored neu flanced i eistedd arni. 
  • Gan fod y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn yr awyr agored, cadwch lygad ar ragolygon y tywydd a chofiwch wisgo dillad addas. 
  • Caniateir grwpiau o hyd at 6 o bobl (gan gynnwys plant) fesul 'pod'. Caiff pob 'pod' sydd wedi'i farcio â thâp ar y llawr ei neilltuo i bob grŵp unigol er mwyn cadw pellter cymdeithasol rhwng aelodau'r gynulleidfa. 
  • Ni fydd lluniaeth ar gael wrth y llwyfan awyr agored, ond mae croeso ichi ddod â'ch byrbrydau a'ch picnic eich hun gyda chi.
  • Gallwch dalu ar y safle ar unrhyw adeg yn ystod eich ymweliad.

Info Cyflym

  • Cwmni: LAStheatre
  • Categori: Family

Info Cyflym

  • Cwmni: LAStheatre
  • Categori: Family