The Lost Fairy Tales of West Wales

Cyfarfyddiadau tywyll ag Arallfyd Gorllewin Cymru, straeon am delynorion diog, alarch-ferched, gwraig llyn y felin, yr hen wraig a wnâi ddiodydd serch, y bachgen bach groesodd y ffin i gwrdd â’r tylwyth teg, rhyfel y Mynydd Bach, a’r eliffant y credir iddo farw yn Nhregaron. Chwedlau ac alawon tywyll o’r gorffennol, llawer ohonynt wedi’u casglu gan Myra Evans o Gei Newydd ac Abertawe, wedi’u rhoi ynghyd ar ôl twrio trwy archifau am hen lawysgrifau a throedio hen lwybrau i chwilio am adfeilion wedi’u gorchuddio gan iorwg ac atgofion niwlog am bobl sydd wedi hen fynd. Caiff ei pherfformio mewn cydweithrediad unigryw rhwng cerddor a chanwr, ac artistiaid gweledol a storïwr.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: The Cabinet of Curiosities
  • Categori: LIVE MUSIC
  • Theatr: The Miners' Ammanford

Info Cyflym

  • Cwmni: The Cabinet of Curiosities
  • Categori: LIVE MUSIC
  • Theatr: The Miners' Ammanford