The Man Who Planted Trees

Mae bugail Ffrengig yn mynd allan gyda’i gi I blannu coedwig a thrawsnewid tir diffaith. Wrth i ryfel ledaenu ar draws Ewrop, mae eu coedwig ifanc bellach dan fygythiad. Mae’r sioe hwn yn gyfuniad unigryw o gomedi, pypedwaith a straeon ac yn cynnwys effeithiau synhwyraidd sy’n creu aroglau, gwynt a glaw. Mae hon yn stori fythgofiadwy sy’n ysbrydoli ac yn dangos y gwahaniaeth y gall un dyn (a’i gi) wneud i’r byd.

 

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Puppet State Theatre
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: The Miners' Ammanford

Info Cyflym

  • Cwmni: Puppet State Theatre
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: The Miners' Ammanford