The Sooty Show

Izzy wizzy let's get busy! Mae Sooty yn dychwelyd gyda sioe newydd sbon, ac mae'r teulu cyfan yn sicr o chwerthin! Mae Sooty, Sweep a Soo, sydd wedi bod yn brysur ar eu cyfres newydd ar ITV, yn mynd i'r dref gyda Richard Cadell.

Mae gan Sooty hudlath i bob achlysur - ond gan mai Sweep yw ei gynorthwyydd, mae'r triciau yn drychinebus. A fydd Soo a Richard yn dod o hyd i'r hudlath gywir cyn i reolwr y theatr roi diwedd ar y sioe?

Gallwch ddisgwyl hud arbennig, cerddoriaeth ac anhrefn, gyda llawer o gyfranogiad gan y gynulleidfa. Profiad arbennig i'r rheiny sy'n dwlu ar Sooty - boed yn ifanc neu'n hŷn - yn ogystal â chyfle i gwrdd â Sooty a Richard ar ôl y sioe!

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Book 'em Danno
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: Lyric

Info Cyflym

  • Cwmni: Book 'em Danno
  • Categori: ENGLISH LANGUAGE ENTERTAINMENT
  • Theatr: Y lyric