The South

**Nodwch mai dyddiad a aildrefnwyd yw hwn. Bydd tocynnau ar gyfer y dyddiad gwreiddiol yn cael eu trosglwyddo'n awtomatig i'r dyddiad newydd hwn a bydd y theatr yn cysylltu â'r bobl hynny sydd â thocynnau**

I ddathlu eu 10fed pen-blwydd a 30 mlynedd ers i The Beautiful South ryddhau ‘Song For Whoever’, mae The South yn ôl y Gwanwyn hwn gyda Thaith Mawrth 2019 o amgylch y DU, a byddant yn perfformio sioeau ledled y Deyrnas Unedig.  

Mae The South yn fand sylweddol â naw aelod, gan gynnwys cyn-aelodau The Beautiful South, sef y gantores Alison Wheeler a Gaz Birtles sydd wedi canu’r sacsoffon ar hyd ei oes.  Ers i Dave Hemingway, y canwr gwreiddiol, adael y grŵp ddiwedd 2016, mae Gaz bellach yn arwain y band ar y cyd ag Alison ac mae’n canu. Maent yn perfformio’r caneuon a ddaeth yn enwog drwy The Beautiful South ac yn ail-greu’r naws a’r trefniannau llawn gyda’r band byw cyffrous hwn.

Ar ôl blwyddyn lwyddiannus o deithio o amgylch theatrau a gwyliau ledled y DU, mae The South yn cadw’r holl ganeuon hyn, nad ydynt yn dyddio, yn fyw -  A Little Time (y record sengl a aeth i frig y siartiau), Perfect 10, Rotterdam, Old Red Eyes Is Back, Good as Gold, Don't Marry Her, yn ogystal â llawer mwy o recordiau sengl a thraciau albwm, a rhai caneuon gwreiddiol gan The South.  Mae’r caneuon hyn, sydd i gyd yn cael eu perfformio’n fyw eto, yn rhychwantu gyrfa aruthrol dros 20 mlynedd a ddechreuodd ymhell nôl yn 1989! 

Dewch!  “Carry On… Regardless!”

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Tony Denton Promotions
  • Categori: LIVE MUSIC
  • Theatr: The Lyric Carmarthen

Info Cyflym

  • Cwmni: Tony Denton Promotions
  • Categori: LIVE MUSIC
  • Theatr: The Lyric Carmarthen