The Top Table

Mae Theatr Gymunedol Rhydaman yn ôl gyda'u comedi perfformiad cyntaf Byd-Eang, 'The Top Table'.  Ar ôl ysgubo cynulleidfaoedd gyda'u comedïau blaenorol sef 'Last Tango in Ammanford' a 'Ammanford Angels' fe'ch gwahoddir yn gynnes iawn i fynychu'r croesawiad priodasol na fyddwch byth yn anghofio!  Gosodir y ddrama ddoniol iawn yma mewn amser dilys o gwmpas y 'Top Table' mewn priodas teuluol lleol.  Gwneir areithiau a datgelir cyfrinachau.  Ond, a oes rhywyn yn ceisio tanseilio'r digwyddiad hapus?  Pwy all ddod o hyd i'r cogydd, y prif gwrs neu'r canapés?  Dewch draw am noson ddigrif iawn o theatr lle byddwch yn sicr o ddarganfod os oes hapusrwydd byth wedyn?

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Ammanford Community Theatre (ACT)
  • Categori: AMATEUR THEATRE
  • Theatr: Miners

Info Cyflym

  • Cwmni: Ammanford Community Theatre (ACT)
  • Categori: AMATEUR THEATRE
  • Theatr: Y miners