Treorchy Male Choir

**Nodwch mai dyddiad a aildrefnwyd yw hwn ar gyfer 2022. Bydd tocynnau ar gyfer y dyddiad gwreiddiol yn cael eu trosglwyddo'n awtomatig i'r dyddiad newydd hwn a bydd y theatr yn cysylltu â'r bobl hynny sydd â thocynnau**

Mae Côr Meibion Treorci, sydd ag enw rhyngwladol, wedi swyno cynulleidfaoedd ledled y byd am fwy na 130 o flynyddoedd. Mae’r Côr yn parhau i ddiddanu torfeydd mawrion, sydd dros y blynyddoedd wedi cynnwys perfformio i’r Frenhines Victoria ac ymddangos ar y Royal Variety Show dros ganrif yn ddiweddarach. Rydym yn gobeithio y gallwch ymuno â’r côr nodedig hwn am noson fythgofiadwy o ganu y gwanwyn hwn.Info Cyflym

  • Categori: Music
  • Theatr: The Lyric Carmarthen

Info Cyflym

  • Categori: Music
  • Theatr: The Lyric Carmarthen