T.Rextasy - The Greatest Hits Tour

**Nodwch mai dyddiad a aildrefnwyd yw hwn ar gyfer 2022. Bydd tocynnau ar gyfer y dyddiad gwreiddiol yn cael eu trosglwyddo'n awtomatig i'r dyddiad newydd hwn a bydd y theatr yn cysylltu â'r bobl hynny sydd â thocynnau**

Roedd Marc Bolan a T.Rex yn rhai o'r sêr mwyaf lliwgar a charismatig o'r cyfnod glam-roc gwreiddiol, gan oleuo'r 70au â'u bwa pluog a'u nifer o ganeuon bwgi-roc.  Am fwy nag 20 mlynedd, mae T.Rextasy wedi perfformio o gwmpas y byd, ac mae bellach yn cael ei dderbyn fel yr unig fand teyrnged byw swyddogol yn y byd ar gyfer T.Rex.  Yn wir, dyma'r unig fand i gael ei gefnogi a'i gymeradwyo gan deulu Marc Bolan, ei ystâd, cyn-aelodau gwreiddiol T.Rex a'r tîm sy'n rheoli catalog Bolan. Mae'r band wedi'i ddisgrifio gan nifer fel un sydd 'y tu hwnt i ffiniau band teyrnged'. Dyma'r achlysur perffaith i dwrio yng nghefn y cwpwrdd am eich spandex a'ch sodlau trwchus a mynd amdani wrth ddawnsio i Get It On!  

Info Cyflym

  • Cwmni: Sweeney Entertainments
  • Categori: Music
  • Theatr: The Lyric Carmarthen

Info Cyflym

  • Cwmni: Sweeney Entertainments
  • Categori: Music
  • Theatr: The Lyric Carmarthen