Trychfilod a'r Campau Campus | The Great Insect Games

Oes gen ti dy gyhyrau'n barod a dy naid seren orau wedi'i berffeithio?! Os felly, mae'n amser ymuno gyda'r Trychfilod a'r Campau Campus!
Dewch i brofi hwyl yr ŵyl a chymerwch ran yn y gemau byrbwyll o dan ofal eich cyflwynwyr, y ddau griced direidus! Pwy fydd yn ennill y gystadleuaeth nofio, y pry cop neu'r wlithen?! Siwt siap fydd ar y pili pala wrth iddi geisio codi pwysau?! Ydy hi'n bosib i falwoden allu gwisgo menyg focsio?!
Llawenhewch ym miri mawr y seremoni agoriadol a chyd-ganwch Anthem Genedlaethol y Trychfilod yn y sioe lliwgar yma ar gyfer y teulu gyfan.
Crewyd gan Familia de la Noche gyda cherddoriaeth newydd gan HMS Morris ac wedi cynhyrchu mewn partneriaeth â Canolfan Mileniwm Cymru, Articulture, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Theatr Clwyd, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth a Gwên o Haf Caerdydd.

Gwybodaeth Allweddol

  • Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn yr awyr agored ym Mharc Gwledig Pen-bre.
  • Ni ddarperir mannau i eistedd. Mae croeso ichi ddod â chadeiriau ar gyfer yr awyr agored neu flanced i eistedd arni.
  • Gan fod y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn yr awyr agored, cadwch lygad ar ragolygon y tywydd a chofiwch wisgo dillad addas.
  • Caniateir grwpiau o hyd at 6 o bobl (gan gynnwys plant) fesul 'pod'. Caiff pob 'pod' sydd wedi'i farcio â thâp ar y llawr ei neilltuo i bob grŵp unigol er mwyn cadw pellter cymdeithasol rhwng aelodau'r gynulleidfa.
  • Ni fydd lluniaeth ar gael wrth y llwyfan awyr agored, ond mae croeso ichi ddod â'ch byrbrydau a'ch picnic eich hun gyda chi.
  • Gallwch dalu ar y safle ar unrhyw adeg yn ystod eich ymweliad.

Info Cyflym

  • Cwmni: Familia de la Noche
  • Categori: Family

Info Cyflym

  • Cwmni: Familia de la Noche
  • Categori: Family