Tylwyth gan Daf James

Mae Aneurin wedi bod yn dianc rhag ei orffennol, ond – mewn tro annisgwyl, diolch i Grindr – mae e wedi syrthio mewn cariad. Pan mae Dan ac yntau’n penderfynu mabwysiadu, mae'r ddau ohonynt ar ben eu digon. Ond wrth addasu i fywyd fel tad, a throi cefn ar orffennol gwyllt, mae ofnau duaf Aneurin yn dychwelyd.

Ddeng mlynedd ers y ddrama glodwiw ac arloesol Llwyth, mae Aneurin, Rhys, Gareth a Dada yn ôl mewn drama newydd, dyner a direidus gan Daf James. Gan daflu golwg grafog ar gariad, teulu a chyfeillgarwch, mae Tylwyth yn cynnig sylwebaeth feiddgar a phryfoclyd ar y Gymru gyfoes.

Canllaw Oed: 16+

Hyd: 1 awr 40 mun, dim egwyl

Yn cynnwys iaith gref, golygfeydd o natur rywiol a themau aeddfed

Nodwch: Mae'r perfformiadau ar nos Iau 6ed Hydref a nos Wener 7 Hydref yn cael eu ffilmio.


Sibrwd

Ym mhob perfformiad, bydd Sibrwd – ap mynediad iaith Theatr Genedlaethol Cymru – ar gael i dywys y gynulleidfa trwy’r stori, pa mor rhugl bynnag ydynt yn Gymraeg. Trwy gyfrwng llais yn y glust, mae’r ap yn cyfleu yn Saesneg yr hyn sy’n cael ei ddweud ar y llwyfan ac mae ar gael i aelodau’r gynulleidfa ei ddefnyddio ar eu ffonau personol neu drwy fenthyg teclyn gan y cwmni cyn i’r sioe ddechrau. Os hoffech ddefnyddio Sibrwd yn ystod y perfformiad, rhowch wybod i ni wrth archebu’r tocynnau.

Info Cyflym

  • Cwmni: Theatr Genedlaethol Cymru & Theatr Sherman
  • Categori: WELSH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli

Info Cyflym

  • Cwmni: Theatr Genedlaethol Cymru & Theatr Sherman
  • Categori: WELSH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: Ffwrnes Llanelli