Walk Like a Man

**Nodwch mai dyddiad a aildrefnwyd yw hwn ar gyfer 2022. Bydd tocynnau ar gyfer y dyddiad gwreiddiol yn cael eu trosglwyddo'n awtomatig i'r dyddiad newydd hwn a bydd y theatr yn cysylltu â'r bobl hynny sydd â thocynnau**

Teyrnged arobryn i Frankie Valli & The Four Seasons

Walk Like A Man yw'r sioe deyrnged orau i Frankie Valli & The Four Seasons a'r wyrth gerddorol go iawn, THE JERSEY BOYS.

Gyda lleisiau anhygoel, symudiadau slic, swyn heintus a cherddoriaeth sy'n perthyn i bob oes, does dim rhyfedd mai ‘Walk Like A Man’ yw'r act y mae’r galw mwyaf amdani yn Veritas. Gallai hyn hefyd fod oherwydd bod gennym ein ‘Jersey Boy’ ein hunain. Ymddangosodd Mark Halliday (perchennog Veritas) yn y sioe lwyddiannus  ‘The Jersey Boys’ yn y West End, a chreodd y sioe hon gan ychwanegu ei brofiad uniongyrchol i sicrhau y bydd Walk Like A Man yn eich swyno o’r cychwyn cyntaf.  

Byddwch wrth eich bodd â’r hen ffefrynnau fel Big Girls Don’t Cry, Sherry ac wrth gwrs Walk Like A Man. Felly archebwch nawr i osgoi cael eich siomi a byddwch yn gweld pam mae'r sioe hon yn cael cymeradwyaeth arbennig ble bynnag rydym yn mynd! 

Info Cyflym

  • Cwmni: Veritas Productions
  • Categori: Music
  • Theatr: The Lyric Carmarthen

Info Cyflym

  • Cwmni: Veritas Productions
  • Categori: Music
  • Theatr: The Lyric Carmarthen