Y Cylch Sialc

Theatr Genedlaethol Cymru

Y CYLCH SIALC

Der kaukasische Kreidekreis (The Caucasian Chalk Circle)

gan Bertolt Brecht

Trosiad gan Mererid Hopwood

gyda cherddoriaeth wreiddiol fyw gan Gwenno

Mewn cydweithrediad â Theatrau Sir Gâr

 

“Yn y dyddiau mwyaf gwaedlyd, mae pobl dda yn byw.”

Mae chwyldro ar droed a’r ddinas ar dân. Yn y dryswch, mae babi’n cael ei adael ar ôl.

Mae merch ifanc yn aberthu popeth er mwyn achub y plentyn. Â’r wlad dan warchae a milwyr yn eu herlid, mae hi’n benderfynol o’i warchod, doed a ddelo. Ond mewn byd llygredig, a yw cariad yn ddigon? 

Am y tro cyntaf erioed, mae Theatr Genedlaethol Cymru yn troedio i fyd Bertolt Brecht gyda throsiad newydd i’r Gymraeg gan Mererid Hopwood a cherddoriaeth wreiddiol yn cael ei pherfformio’n fyw gan Gwenno. Mewn cynhyrchiad newydd trawiadol, mae’r clasur hwn o’r ugeinfed ganrif yn byrlymu â cherddoriaeth, hiwmor tywyll a chymeriadau bywiog; stori epig am wneud daioni mewn byd sy’n llawn drygioni.

 

Canllaw Oed: 11+

Yn cynnwys iaith gref

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Cwmni: Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad â Theatrau Sir Gâr
  • Categori: WELSH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli

Info Cyflym

  • Cwmni: Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad â Theatrau Sir Gâr
  • Categori: WELSH LANGUAGE DRAMA
  • Theatr: The Ffwrnes Llanelli